Usługi bankowe

Twoja relacja z bankiem będzie prostsza i lepsza niż kiedykolwiek. Takie też będzie osiąganie Twoich celów finansowych. Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc to zrealizować.


Important Legal Disclosures and Information

1 Pewne opcjonalne usługi Online Banking PNC mogą podlegać opłacie.

2 Przepisy federalne ograniczają liczbę dokonywanych każdego miesiąca przelewów z kont oszczędnościowych lub money market. Po więcej informacji zob. umowę konta.

3 Kredyty i linie kredytowe podlegają zatwierdzeniu kredytu.

4 Pewne opcjonalne usługi Online Banking PNC mogą podlegać opłacie.

5 Może być pobrana opłata za wybranie papierowych wyciągów jako dodatkowych do wyciągów z konta online.

6 Przepisy federalne ograniczają liczbę dokonywanych każdego miesiąca przelewów z kont oszczędnościowych lub money market. Po więcej informacji zob. umowę konta.

7 Usługa wymaga zarejestrowania się.

8 Korzystanie z bankowości mobilnej wymaga odpowiedniego urządzenia. Mogą obowiązywać standardowe stawki.

Wszelka dokumentacja pisemna dotycząca kredytu czy konta, powiązane ujawnienia, wnioski i pewne usługi świadczone są jedynie w języku angielskim.

Wszelkie dokumenty związane z pożyczką i powiązane ujawnienia warunków, świadczone będą jedynie w języku angielskim.

Wszelkie dokumenty związane z kontem, powiązane ujawnienia warunków, wnioski i pewne usługi świadczone są wyłącznie w języku angielskim.

Produkty, usługi i ceny PNC mogą ulec zmianie.

PNC jest zarejestrowanym znakiem usługowym należącym do PNC Financial Services Group, Inc. ("PNC”). PNC Mortgage jest częścią Banku PNC, National Association, spółki pod kontrolą PNC. Wszystkie kredyty są udzielane przez Bank PNC, National Association, po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej i wycenie nieruchomości. (c) 2012 The PNC Financial Services Group, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie kredyty wymagają zatwierdzenia i automatycznego potrącenia z konta czekowego firmy w PNC. Mogą zostać naliczone opłaty administracyjne i inne. Produkty i usługi bankowe i kredytowe oraz bankowe produkty depozytowe zapewnione przez Bank PNC, National Association, spółkę zależną PNC, Member FDIC.

Bankowe produkty depozytowe i usługi oferowane są przez Bank PNC, National Association. Member FDIC

Oferty, produkty i ceny mogą ulec zmianie.

Apple i iPod są znakami usługowym Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. iPhone jest zarejestrowanym znakiem usługowym należącym do Apple Inc.